Ôn thi vào 10

H.Ngân

loading...giúp câu b với ạ 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 23:26

1: góc MAO+góc MBO=180 độ

=>MAOB nội tiếp

2: Xét ΔOBM vuông tại B và ΔOIE vuông tại I có

góc BOM chung

=>ΔOBM đồng dạng với ΔOIE

=>OB/OI=OM/OE

=>OB*OE=OI*OM=1/2OM^2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Anh
Xem chi tiết
Giúp mihf giải với ạ
Xem chi tiết
Dzịt
Xem chi tiết
Soda Sữa
Xem chi tiết
Nguyễn Trân Ni
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
an hạ
Xem chi tiết
an hạ
Xem chi tiết
nguyenyennhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)