Chương II- Động lực học chất điểm

Astiluna

Giải câu 4 giúp mình ạ.

mình cảm ơn.

image

trương khoa
3 tháng 12 2021 lúc 6:59

 

Câu 4:

a, Lực hấp dẫn giữa 2 quả cầu

\(F_{hd}=G\cdot\dfrac{m_1m_2}{d^2}=6,67\cdot10^{-11}\cdot\dfrac{20\cdot45}{3^2}=6,67\cdot10^{-9}\left(N\right)\)

b,Để trọng lượng giảm đi một nửa 

Thì \(\dfrac{F_{hd}}{F_{hd}'}=\dfrac{G\cdot\dfrac{m^1m^2}{h^2}}{G\cdot\dfrac{m_1m_2}{h'^2}}=\dfrac{h'^2}{h^2}=\dfrac{F_{hd}}{\dfrac{F_{hd}}{2}}=2\Rightarrow2h^2=h'^2\Rightarrow\sqrt{2}h=h'^2\)

Vậy ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)