Chương II- Động lực học chất điểm

Astiluna

Giải câu 2:

mình cảm ơn nhiều ạ.

image

trương khoa
3 tháng 12 2021 lúc 7:11

 

ĐỔi 30 phút =0,5 h

a,Vận tốc của người đó 

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{5}{0,5}=10\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

b,Chọn gốc tọa độ O trùng điểm cách A 1km và nằm trong AB

Chiều dương trục Ox : từ A đến B

Phương trình chuyển động của mỗi vật:

\(x_1=1+10t(km,h)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự