Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

Nguyễn Nhật Minh

cuộn chỉ được dùng đẻ làm gì

Trần Phương Linh
11 tháng 9 2017 lúc 8:50

chỉ dung de may va ,thêu

Bình luận (0)
Nguyen Khanh
12 tháng 9 2017 lúc 10:23

thì để may thêu hiuvậy mà cũng hỏi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nụ Cuời Cáng
Xem chi tiết
Phạm Chi
Xem chi tiết
Nguyễn minh thư
Xem chi tiết
Nguyễn Nhượng
Xem chi tiết
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Lân
Xem chi tiết
antrayna
Xem chi tiết