Bài 5: Bảng căn bậc hai

Lê Thuỳ Lin

chứng minh rằng: điều kiện:a> hoặc =0 , b>0

a,\(\dfrac{\sqrt{ab}-b}{\sqrt{b}}-\sqrt{\dfrac{a}{b}}< 0\)


Các câu hỏi tương tự
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
phú quý
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
Khánh My
Xem chi tiết