Chiến thắng Mtao Mxây

Quoc Tran Anh Le

Chú ý chi tiết ông trời giúp đỡ Đăm Săn.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:37

- Gợi ý Đăm Săn lấy một cái chày mòn ném vào vành tai Mtao Mxay

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết