Chiến thắng Mtao Mxây

Quoc Tran Anh Le

Chú ý nghệ thuật miêu tả nhân vật Đăm Săn. 

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:38

- Nghệ thuật so sánh, phóng đại

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết