Chiến thắng Mtao Mxây

Quoc Tran Anh Le

Tưởng tượng không khí ăn mừng của dân làng đối với chiến thắng của Đăm Săn.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:38

Không khí tươi vui, rộn rã, náo nức, đông đúc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết