Chiến thắng Mtao Mxây

Quoc Tran Anh Le

Hãy minh hoạ trận chiến đấu giữa Đăm Săn và Mtao Mxây bằng một bức vẽ hoặc một đoạn văn miêu tả (khoảng 8-10 dòng).

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:41

Trận chiến đấu giữa Đăm Săn và Mtao Mxay diễn ra qua 3 chặng. Ở chặng thứ nhất, Đăm Săn khiêu chiến, Mtao Mxay buộc phải chấp nhận giao đấu. Trong khi Đăm Săn thách thức đầy oai hùng thì Mtao Mxay tỏ ra ngạo mạn, ngông nghênh, hèn nhát. Khi cuộc giao chiến bắt đầu, Đăm Săn “rung khiên múa, một lần xốc tới, vượt một đồi tranh, một lần xốc tới nữa, vượt một đồi lồ ô”. Còn Mtao Mxay “rung khiên múa, khiên kêu lạch xạch như quả mướp khô”. Một kẻ mang theo sức mạnh của thiên nhiên, bão tố và một kẻ trong bộ dạng nhếch nhác, thảm hại. Cuộc giao chiến cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về Đăm Săn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết