Chiến thắng Mtao Mxây

Quoc Tran Anh Le

Chú ý chi tiết miêu tả ngoại hình Mtao Mxây.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:37

- Khiên hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng, trông hắn dữ tợn như một vị thần.

- Hắn đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút, đi từ nhà trong ra nhà ngoài, dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo, giữa một đám đông mịt mù như trong sương sớm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết