Đại số lớp 7

Lê gia Hân
Cho \(x,y,z\ne0\)\(x-y-z=0\) . Tính giá trị biểu thức \(B=\left(1-\frac{z}{x}\right)\left(1-\frac{x}{y}\right)\left(1+\frac{y}{z}\right)\)
Cô Chủ Nhỏ
5 tháng 2 2017 lúc 10:22

Ta có: \(B=\left(1-\frac{z}{x}\right)\left(1-\frac{x}{y}\right)\left(1+\frac{y}{z}\right)=\frac{x-z}{x}.\frac{y-x}{y}.\frac{z+y}{z}\)

Từ: \(x-y-z=0\Rightarrow x-z=y;y-x=-z\)\(y+z=x\)

Suy ra: \(B=\frac{y}{x}.\frac{-z}{y}.\frac{x}{z}=-1\left(x;y;z\ne0\right)\)


Các câu hỏi tương tự
Bùi Hiền Thảo
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Lien
Xem chi tiết
Tam giác
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
Hoàng Thị Minh Phương
Xem chi tiết
erwer rrer
Xem chi tiết
Hà Phương Ngô
Xem chi tiết
Maii Candy
Xem chi tiết