Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 75
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 1
Điểm SP 36

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (11)

Vũ Bình
Lặng Lẽ Đi
yoonsic
Kuro Kazuya

Dòng thời gian