Chương 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Big City Boy

Cho tứ diện ABCD. Gọi \(G_1,G_2,G_3\) lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ADB

a) Chứng minh \(\left(G_1G_2G_3\right)//\left(BCD\right)\)

b)Tìm thiết diện của tứ diện ABCD với mp \(\left(G_1G_2G_3\right)\). Tính diện tích thiết diện khi biết diện tích tam giác BCD là S

c) M là điểm di động bên trong tứ diện sao cho GM luôn song song với mặt phẳng (ACD). Tìm tập hợp những điểm M


Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Ngân
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Hobiee
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Hoàng Thanh
Xem chi tiết
Zeikan Hadaka
Xem chi tiết