Chương I- Cơ học

Lưu Đình Ngân

Cho thanh chữ L như hình vẽ, thanh đồng chất tiết diện đều, khối lượng tổng cộng là m = 10kg. Biết BC = 4AB. Tìm vị trí điểm tựa O để thanh cân bằng.


Các câu hỏi tương tự
Lê Đinh Hùng
Xem chi tiết
Lê Đinh Hùng
Xem chi tiết
Lê Đinh Hùng
Xem chi tiết
Lê Đinh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Quân
Xem chi tiết
Cô Nàng Song Tử
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Mai Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Giang
Xem chi tiết