Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

nguyễn hà phương

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB/AC=4/3,AH=24cm tính AB AC BC HB HC

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 14:56

AB/AC=4/3

=>HB/HC=16/9

=>HB/16=HC/9=k

=>HB=16k; HC=9k

AH^2=HB*HC

=>144k^2=24^2=576

=>k=2

=>HB=32cm; HC=18cm

AB=căn 32*50=40cm

AC=căn 18*50=30cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nngoc
Xem chi tiết
H.Son
Xem chi tiết
H.Son
Xem chi tiết
H.Son
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn phương ngọc
Xem chi tiết
Nghĩa Nguyễn Trọng
Xem chi tiết
Tớ Học Dốt
Xem chi tiết
Tớ Học Dốt
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)