Violympic toán 8

Trần Thị Hảo

Cho tam giác ABC có AB=4, AC=6,BC=9. Gọi ha, hb, hc​ là chiều cao tương ứng vs BC,AC,AB. Chứng minh rằng: Tam giác ABC đồng dạng vs 1 tam giác có 3 cạnh bằng ha, hb, hc


Các câu hỏi tương tự
Trần Quốc Tuấn hi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuệ Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuệ Minh
Xem chi tiết
iem là ling và iem cảm t...
Xem chi tiết
nguyễn thị hồng hạnh
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Văn Hùng
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Mei Mei
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết