Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 138
Số lượng câu trả lời 204
Điểm GP 32
Điểm SP 217

Người theo dõi (31)

Chúa Tể NGẦU
Lâm Mỹ Ngọc
Bấy Bì
Khánh Ngọc

Đang theo dõi (8)

Đức Hiếu
Rain Tờ Rym Te
Trần Bảo Bảo
Nguyen Van