Ôn thi vào 10

Thái Thị Mỹ Duyên

cho pt x^2+mx+m-1=0 (1). Tìm m để pt(1) có 1 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn x1+3x^2=5

Thái Thị Mỹ Duyên
23 tháng 4 lúc 0:36

Sửa lại 1 nghiệm thành 2 nghiệm nha

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
23 tháng 4 lúc 11:58

Đề là \(x_1+3x_2=5\) phải không nhỉ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN