Chương II - Đường tròn

pink hà

cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB

Ax là tiếp tuyến của đường tròn( O )dây AD khác đường kính qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt Ax tại S . BC cắt Ax tại C

a Tính AC ? biết R = 6 cm góc ABC = 40°

b) Chứng minh SD là tiếp tuyến của (O) 

c) BC cắt AS tại C. Chứng minh : BD.BC = 4R2

d) Chứng minh SA = SC 

e) kẻ DH vuông góc với AB ; AH cắt BS tại E . CM : E là trung điểm của DH 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Dương Trần Quang Duy
Xem chi tiết
Dương Trần Quang Duy
Xem chi tiết
Ngưu Kim
Xem chi tiết
tthnew
Xem chi tiết
T.Huyền
Xem chi tiết
Quyết Thân Thị
Xem chi tiết
Ngưu Kim
Xem chi tiết