Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Julian Edward

cho đường thẳng d1 và d2 song song lần lượt có pt \(x-2y+1=0\)\(x-2y+4=0\). phép vị tự tâm \(I\left(2;1\right)\) tỉ số k biến đg thg d1 thành d2. tính gtri k?

Nguyễn Việt Lâm
25 tháng 8 2020 lúc 21:20

Gọi \(A\left(-1;0\right)\) là 1 điểm thuộc d1

Gọi \(A'\left(a;b\right)\) là ảnh của A qua phép vị tự tâm I tỉ số k

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a-2=k\left(-1-2\right)\\b-1=k\left(0-1\right)\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-3k+2\\b=-k+1\end{matrix}\right.\)

Do A' thuộc d2 nên thay vào pt d2 ta được:

\(-3k+2-2\left(-k+1\right)+4=0\)

\(\Leftrightarrow k=4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Julian Edward
Xem chi tiết
Cao Quang Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Xem chi tiết
Hồng My Nguyễn
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Hinie
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết