Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

nguyễn phúc nguyên

cho \(\Delta ABC\) nhọn,đường cao AH. Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC.

a) Chứng minh AM.AB=AN.AC

b) chứng minh \(AH=\dfrac{BC}{cotB+cotC}\)

c) cho \(BC=MN\sqrt{2}\). Chứng minh \(S_{\Delta AMN}=S_{\Delta BMNC}\)

nguyễn phúc nguyên
22 tháng 7 2017 lúc 22:27

giúp mình làm câu C với

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hạ Ann
Xem chi tiết
Đoàn Minh Huy
Xem chi tiết
A. Domina
Xem chi tiết
Barca Nguyen
Xem chi tiết
Hello mọi người
Xem chi tiết
Phạm yến chi
Xem chi tiết
Duyên Lương
Xem chi tiết
Trịnh Hoang Anh
Xem chi tiết
Trần Phương Thảo
Xem chi tiết