Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Kim Tuyền

Cho △ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB= 4cm, BC= 6cm

a) Giải △ABC

b) Kẻ HD vuông AB và HE vuông AC. Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật này

c) Trên EC lấy điểm M. Kẻ AI vuông BM. Chứng minh các hệ thức BI . BM = BH . BC và BD . DA + CE . EA = AH\(^2\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:20

a: ΔABC vuông tại A

=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)

=>\(AC^2=6^2-4^2=20\)

=>\(AC=2\sqrt{5}\left(cm\right)\)

Xét ΔABC vuông tại A có \(sinC=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{2}{3}\)

nên \(\widehat{C}\simeq41^048'\)

ΔABC vuông tại A

=>\(\widehat{B}+\widehat{C}=90^0\)

=>\(\widehat{B}=90^0-41^048'=48^012'\)

b: Xét tứ giác ADHE có

\(\widehat{ADH}=\widehat{AEH}=\widehat{DAE}=90^0\)

Do đó: ADHE là hình chữ nhật

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(AH\cdot BC=AB\cdot AC\)

=>\(AH\cdot6=4\cdot2\sqrt{5}=8\sqrt{5}\)

=>\(AH=\dfrac{8\sqrt{5}}{6}=\dfrac{4\sqrt{5}}{3}\left(cm\right)\)

c: Xét ΔABM vuông tại A có AI là đường cao

nên \(BI\cdot BM=BA^2\left(1\right)\)

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(BH\cdot BC=BA^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(BI\cdot BM=BH\cdot BC\)

Xét ΔHAB vuông tại H có HD là đường cao

nên \(BD\cdot DA=HD^2\)

Xét ΔHAC vuông tại H có HE là đường cao

nên \(CE\cdot EA=HE^2\)

\(BD\cdot DA+CE\cdot EA\)

\(=HD^2+HE^2\)

\(=AH^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Alic Nguue
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Bảo Nhi
Xem chi tiết
H Thọ
Xem chi tiết
AN TÂM
Xem chi tiết
thái
Xem chi tiết
Hoàng Phạm Kim Phụng
Xem chi tiết
Lưu Thị Thu Hậu
Xem chi tiết
Furry Litter cute
Xem chi tiết
xD
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)