Violympic toán 8

Nguyễn Duy Bảo Long

Cho a + b + c = 1 và a2 + b2 + c2 = 1

a. Nếu \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\) chứng minh xy + yz + xz = 0

b. Nếu a3 + b3 + c3 = 1. Tìm giá trị của a, b, c


Các câu hỏi tương tự
MInemy Nguyễn
Xem chi tiết
Xuan Xuannajimex
Xem chi tiết
Lê Trường Lân
Xem chi tiết
Hien Pham
Xem chi tiết
Trung Vũ
Xem chi tiết
Matsumi
Xem chi tiết
Lê Thanh Hân
Xem chi tiết
Lăng
Xem chi tiết
Trần Bảo Hân
Xem chi tiết