Ôn tập toán 7

Nguyễn Giang

cho A = 7n+2 - 7- 5n+2 + 5n

CMR : A chia hết cho 24

soyeon_Tiểubàng giải
3 tháng 9 2016 lúc 18:46

A = 7n+2 - 7n - 5n+2 + 5n

A = 7n.(72 - 1) - 5n.(52 - 1)

A = 7n.(49 - 1) - 5n.(25 - 1)

A = 7n.48 - 5n.24

A = 24.(7n.2 - 5n) chia hết cho 24 (đpcm)

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
3 tháng 9 2016 lúc 18:37

\(7^{n+2}-7^n-5^{n+2}+5^n=7^2-5^2=24⋮24\)

Vậy A chia hết cho 24

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Nhân Chính
Xem chi tiết
Huyền thị hạnh
Xem chi tiết
Người iu JK
Xem chi tiết
Thái Đào
Xem chi tiết
5647382910 HBO
Xem chi tiết
Ninh Nguyễn Trúc Lam
Xem chi tiết
Trần Hạ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Trần Minh Anh
Xem chi tiết