Ôn thi vào 10

Mèo Méo

Cho 3 số thực a,b,c. CMR: (5a + 4b + 3c)2 ≥ 44(ab + bc + ca)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN