Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Minh Lệ

Chia sẻ về những việc cần làm để phòng cháy khi ở nhà.

animepham
26 tháng 5 lúc 7:11

Chia sẻ về những việc cần làm để phòng cháy khi ở nhà.

=> trong nhà luôn phải có bình chữa cháy và bỏ những nơi có thể thấy , để những vật dễ cháy tránh với những nơi như  bếp lửa , bếp củi , ...  

Bình luận (1)
POP POP
26 tháng 5 lúc 9:11

Chia sẻ về những việc cần làm để phòng cháy khi ở nhà.

- Xây dựng các ổ điện, nguồn cầu giao xa nơi bếp núc, nguồn lửa.

- Mua và sắp đặt các bình chữa cháy trong nhà.

- Tắt các nguồn điện khi không dùng đến, ra ngoài kiểm tra lại gas điện.

- Kiểm tra các nguồn điện định kì, sử dụng các dây điện, thiết bị điện phù hợp định mức sử dụng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết