Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Minh Lệ

Khi có hỏa hoạn xảy ra, em sẽ gọi đến số điện thoại nào?

animepham
26 tháng 5 lúc 7:13

Khi có hỏa hoạn xảy ra, em sẽ gọi đến số điện thoại nào?

=> Khi có hỏa hoạn xảy ra, em sẽ gọi đến số điện thoại 114 để được cứu khỏi đám cháy và giúp những người có trong khu hỏa hoạn đó được cứu ra 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết