Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Minh Lệ

Điều tra những chất, vật dụng có thể gây cháy trong nhà của em theo gợi ý sau.

Xăng - Mua tích trữ trong nhà - Chỉ mua khi cần thiết

Sạc pin laptop - Cắm sạc laptop mọi lúc mọi nơi - Chỉ cắm khi laptop hết pin

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết