Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Minh Lệ

Thực hành một số kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Ngoài ra có thể dùng cát dập lửa

Bên cạnh đó thì hô hoán lên nhờ người phụ giúp

Cúp các nguồn điện nếu có thể để tránh cháy nổ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết