Violympic toán 7

Nguyễn Trọng Đức
Câu 7:Số các số nguyên để giá trị của biểu thức chia hết cho giá trị của biểu thức
Phạm Ngọc Diễm
19 tháng 2 2017 lúc 7:19

theo mik bt thì bài này vô số k bt bao nhiu đâu

Hoang Hung Quan
19 tháng 2 2017 lúc 9:20

\(m-1⋮2m+1\)

\(\Rightarrow2\left(m-1\right)⋮2m+1\)

\(\Rightarrow2m-2=2m+1-3⋮2m+1\)

\(\Rightarrow3⋮2m+1\)

\(\Rightarrow2m+1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Rightarrow m=\left\{\begin{matrix}2m+1=-3\Rightarrow2m=-4\Rightarrow m=-2\\2m+1=3\Rightarrow2m=2\Rightarrow m=1\\2m+1=1\Rightarrow2m=0\Rightarrow m=0\\2m+1=-1\Rightarrow2m=-2\Rightarrow m=-1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=\left\{-2;1;0;-1\right\}\)

Vậy có 4 số nguyên m thỏa mãn đề bài


Các câu hỏi tương tự
Tạ Phương Anh
Xem chi tiết
Nam Khánh 2k
Xem chi tiết
Nam Khánh 2k
Xem chi tiết
phungbaoan
Xem chi tiết
Nguyễn Mậu Trung Trọng
Xem chi tiết
linh angela nguyễn
Xem chi tiết
Lê Nam Phong
Xem chi tiết
tran trunh hieu
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Thảo Nguyên
Xem chi tiết
tran trunh hieu
Xem chi tiết