Ước và bội

Thuy Trinh

Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện 1 lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện 1 lần. Lần đầu cả 2 bạn cùng đến thư viện vào 1 ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì 2 bạn lại cùng đến thư viện.

Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 14 tháng 1 lúc 11:41

Số ngày ít nhất để 2 bạn cùng đến thư viện là bội chung nhỏ nhất của 10 và 8.

Ta có BCNN(10; 8) = 40.

Vậy sau ít nhất 40 ngày thì 2 bạn cùng đến thư viện.

Bình luận (0)
nguyễn dương minh ngọc
nguyễn dương minh ngọc 14 tháng 1 lúc 12:20

Gọi số cần tìm là x

Theo bài ra x chia hết cho 8,x chia hết cho 10 mà x nhỏ nhất vậy x bằng BCNN(8,10)

Ta có:     8= 23     ,     10=2.5

Suy ra BCNN(8,10)= 23.5=40

Vậy x = 40

Kết luận : số ngày ít nhất để 2 bạn cùng lại đến thư viện là 40 ngày ok

 

Bình luận (0)
Vương Thúy Hường
Vương Thúy Hường 14 tháng 1 lúc 12:27

Gọi số cần tìm là x

Theo bài ra x chia hết cho 8,x chia hết cho 10 mà x nhỏ nhất vậy x bằng BCNN(8,10)

Ta có:     8= 23     ,     10=2.5

Suy ra BCNN(8,10)= 23.5=40

Vậy x = 40

Kết luận : số ngày ít nhất để 2 bạn cùng lại đến thư viện là 40 ngày 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN