Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Minh Trúc Trần

Bài 3: Cho △ABC biết AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5 cm. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC

a) Chứng minh tam giác ABC vuông

b) Chứng minh △BCD cân

c) Gọi E là trung điểm của BD,CE cắt AB tại O. Tính OA,OC

( Ai vẽ hình được thì càng tốt nha ) ☺


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
Minh Trúc Trần
Xem chi tiết
nguyễn quốc khánh
Xem chi tiết
Minh Trúc Trần
Xem chi tiết
Minh Trúc Trần
Xem chi tiết
Jack Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Trung Kiên
Xem chi tiết
Minh Trúc Trần
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết