Bài 2. Vận tốc

Phạm Minh Phú

4. Một chiếc ca nô đi từ A đến B lúc đi xuôi dòng nước nên đạt v.tốc 20km/h; lúc về ngược dòng

nước nên vếtốc chỉ đạt 12km/h. Giả sử ca nô có vận tốc không đổi với dòng nước. Hãy tính vận

tốc của ca nô

Buddy
18 tháng 1 2020 lúc 20:38
https://i.imgur.com/HLj0A6n.jpg
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
tan nguyen
18 tháng 1 2020 lúc 22:49

gọi v1 là vận tốc ca nô

v2 là vận tốc dòng nước

vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là

v1+v2=20(km/h) (1)

vận tốc ca nô khi đi ngược dòng là

v1-v2=12(km/h). (2)

từ (1) và (2) => v1=16km/h

v2=4km/h

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Lê Như Hà Linh
Xem chi tiết
đinh mai
Xem chi tiết
Huyenhuyen
Xem chi tiết
Huyenhuyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyên 8B
Xem chi tiết
Diễn Hải Trường tiểu học
Xem chi tiết
Hao Gaming
Xem chi tiết
Từ Lạc
Xem chi tiết