Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1938
Điểm GP 411
Điểm SP 1828

Người theo dõi (123)

Đang theo dõi (6)

Yehudim
nguyen thi hong ha
phynit

Dòng thời gian