Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Iron man

2/x+1/y=3

tìm x;y


Các câu hỏi tương tự
nguyễn linh
Xem chi tiết
Truc Linh
Xem chi tiết
Bùi Thị Hồng Tươi
Xem chi tiết
Trần Thị Hảo
Xem chi tiết
Mai Chi Lê Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Dũng
Xem chi tiết
Hoàng Trần Trà My
Xem chi tiết
Đặng Minh Ánh
Xem chi tiết
Mít
Xem chi tiết
na huỳnh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)