Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Kiều Vũ Linh
3 tháng 2 lúc 7:31

Bài 24

loading... 

Gọi E là trung điểm của CD

⇒ DE = CD : 2

⇒ AD = DE = CD : 2

⇒ D là trung điểm của AE

∆BCD có:

E là trung điểm của CD

M là trung điểm của BC (gt)

⇒ ME // BD

⇒ ME // ID

∆AME có:

ME // ID (cmt)

D là trung điểm của AE (cmt)

⇒ I là trung điểm của AM

⇒ AI = IM

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
3 tháng 2 lúc 7:48

Bài 25

loading...  

Gọi F là trung điểm của EC

⇒ FE = FC = EC : 2

∆BEC có:

M là trung điểm của BC (gt)

F là trung điểm của EC

⇒ MF // BE

⇒ MF // DE

∆AMF có:

MF // DE (cmt)

D là trung điểm của AM (gt)

⇒ E là trung điểm của AF

⇒ AE = FE

Mà FE = EC : 2 (cmt)

⇒ AE = EC : 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh Phương
Xem chi tiết
Hiếu Minh
Xem chi tiết
Nam Ngô Văn
Xem chi tiết
Thunder Gaming
Xem chi tiết
Nguyễn Toàn
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết