Tứ giác

nasa
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 11:02

a: ΔABC cân tại A

mà AM là đường phân giác

nên AM\(\perp\)BC và M là trung điểm của BC

Xét tứ giác ABDC có

M là trung điểm chung của AD và BC

=>ABDC là hình bình hành

Hình bình hành ABDC có AB=AC

nên ABDC là hình thoi

b: BF//AM

AM\(\perp\)BC

Do đó: BF\(\perp\)BC

=>ΔBFC vuông tại B

\(\widehat{ABC}+\widehat{ABF}=\widehat{FBC}=90^0\)

\(\widehat{ACB}+\widehat{AFB}=90^0\)(ΔBFC vuông tại B)

mà \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

nên \(\widehat{ABF}=\widehat{AFB}\)

=>AB=AF

mà AB=AC

nên AF=AC

=>A là trung điểm của CF

AM\(\perp\)BC

EC//AM

Do đó: CE\(\perp\)CB

=>ΔCBE vuông tại C

\(\widehat{ACB}+\widehat{ACE}=\widehat{ECB}=90^0\)

\(\widehat{ABC}+\widehat{AEC}=90^0\)(ΔECB vuông tại C)

mà \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

nên \(\widehat{ACE}=\widehat{AEC}\)

=>AC=AE

mà AB=AC

nên AB=AE

=>A là trung điểm của BE

\(BE=2BA\)

CF=2CA

mà BA=CA

nên BE=CF

Xét tứ giác BCEF có

A là trung điểm chung của BE và CF

=>BCEF là hình bình hành

Hình bình hành BCEF có BE=CF

nên BCEF là hình chữ nhật

c: Để hình thoi ABDC là hình vuông thì \(\widehat{BAC}=90^0\)

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khắc Phong
Xem chi tiết
Ngô Thị Mai Anh
Xem chi tiết
Ngô Thị Mai Anh
Xem chi tiết
Ling ling 2k7
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Hải
Xem chi tiết
trân võ
Xem chi tiết
Duyên xinh
Xem chi tiết
Duyên xinh
Xem chi tiết
Duyên xinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)