Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

HaNa
25 tháng 5 lúc 16:09

Thời gian theo kế hoạch: t

Sản lượng kết hoạch là: 55t

Thời gian thực tế là: t - 2

Theo đề, ta có:

\(55t=60\left(t-2\right)-15\)

\(\Rightarrow t=27\) (ngày)

Theo kế hoạch, đội phải khai thác số tấn than là:

\(27.55=1485\) (tấn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bon Nguyen Van
Xem chi tiết
Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Tree Sugar
Xem chi tiết
Phương Thuý Hoàng
Xem chi tiết
Vũ Thị Bích Phượng
Xem chi tiết
chi chi kuyoko
Xem chi tiết
Ninh Thị Nhung
Xem chi tiết
Hồng Anh
Xem chi tiết
Đỗ Hào
Xem chi tiết
zen kan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)