Quang học lớp 7 - Hỏi đáp

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?

 • Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.

 • Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

 • Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

 • Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.

Câu 2:

Giải thích nào sau đây không đúng? Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:

 • ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.

 • ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.

 • ánh sáng từ dây tóc bóng đèn bị thành cong phía trong của ống chắn lại.

 • ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền đi theo ống cong.

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 4:

Để nhìn thấy một vật thì:

 • phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

 • vật ấy phải là nguồn sáng.

 • vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.

 • vật ấy phải được chiếu sáng

Câu 5:

Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

 • tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

 • đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.

 • tia tới và đường vuông góc với tia tới.

 • tia tới và đường pháp tuyến với gương.

Câu 6:

Chiếu tia sáng tới theo phương nằm ngang đến một gương phẳng, để thu được tia phản xạ vuông góc tia tới, thì phải đặt mặt phản xạ của gương hợp với phương nằm ngang một góc bằng:

 • hoặc

 • hoặc

 • hoặc

 • hoặc

Câu 7:

Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ:

 • tăng dần.

 • không thay đổi.

 • vừa tăng vừa giảm.

 • giảm dần.

Câu 8:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

 • Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

 • Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

 • Ảnh không dịch chuyển.

 • Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

Câu 10:

Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

 • 30 cm

 • 40 cm

 • 10 cm

 • 20 cm

 •  
1 câu trả lời
Câu 1:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.

Câu 2:

Kết luận nào dưới đây là đúng?

 • Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

 • Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.

 • Vật được chiếu sáng là gương phẳng.

 • Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

 • ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

 • Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

 • Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

 • Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 6:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 7:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

 • Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

 • Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

 • Ảnh không dịch chuyển.

 • Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 8:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

 • vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

 • vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

 • có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

 • vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt phản xạ của gương và phương nằm ngang bằng:

Câu 10:

Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

 • 30 cm

 • 40 cm

 • 10 cm

 • 20 cm

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: