Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1685
Điểm GP 404
Điểm SP 1332

Người theo dõi (52)

Nguyễn Trà My
Linh Nguyễn
mất facebook??
Annabella

Đang theo dõi (4)

Khinh Yên
Lưu Mẫn Nghi
Tuệ Lâm Đỗ
Ngố ngây ngô