Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 851
Điểm GP 205
Điểm SP 196

Người theo dõi (24)

GDucky
Nguyễn Minh Lan
Nguyen huong ly
Phạm Hoàng Anh
Bách Hợp

Đang theo dõi (3)

Ngố ngây ngô
Mỹ nhân 2k9
Suzanna Dezaki