Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 5
Điểm SP 25

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (26)

Azue
Hoàng Sơn Tùng
Isolde Moria
phynit

Dòng thời gian