Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 426
Điểm GP 37
Điểm SP 233

Người theo dõi (17)

Hoàng Tử
Dinh Quang Vinh
fghj

Đang theo dõi (8)

Phùng Tuệ Minh
Akai Haruma
Nguyen
diuhuyn

Dòng thời gian