Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 129
Số lượng câu trả lời 1470
Điểm GP 222
Điểm SP 840

Người theo dõi (134)

Đang theo dõi (3)

Cù Văn Thái
phynit

Dòng thời gian