Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (11)

Hồ Thái Anh Thi
Bae Suzy
Bánh Trôi
Lê Hòa

Đang theo dõi (15)

Dòng thời gian