Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 1103
Điểm GP 138
Điểm SP 819

Người theo dõi (151)

Đang theo dõi (19)

Lightning Farron
Admin
Doan Minh Cuong
Pham Van Tien