Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 101
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 5
Điểm SP 142

Người theo dõi (50)

Phạm Bảo An
Hảii Nhânn
Nhung Bùi
Quoc Tran Anh Le

Đang theo dõi (48)

F.C
F.C
Kuro Kazuya
Phan Thanh Tịnh
Mysterious Person
Kirigawa Kazuto