Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 138
Điểm GP 19
Điểm SP 149

Người theo dõi (19)

Lê Hoàng Thắng
roblox1975g
Yuuto
Thuy Tran

Đang theo dõi (3)

Minh An

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Bạn Minh Lê sai bài nào mà mất 0.1 vậy nhỉ? Nguyễn Lê Phước Thịnh