Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 63
Điểm SP 11

Người theo dõi (3)

roblox1975g
lê chí hiếu
ghjgjgjg

Đang theo dõi (3)

Minh Lệ
Nguyễn Minh Lệ
phynit

Dòng thời gian