Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ KonTum , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 87
Điểm GP 64
Điểm SP 171

Người theo dõi (10)

Darth Vader
kate love h
Ngô Như

Đang theo dõi (1)

Tuấn Nguyễn