Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 482
Điểm GP 137
Điểm SP 784

Người theo dõi (162)

Đang theo dõi (10)

Lightning Farron
An Dao
An Trần